[Cập nhật] Lúa mỳ xuất hiện điểm mua

Sau khi điều chỉnh để test lại H1, H4, lúa Mỳ đã bật tăng trở lại - đây là điểm mua gia tăng theo lý thuyết TA

[Phân tích] Một số mô hình cần lưu ý phiên Á ngày 03/03/2021
[Cập nhật] Xem xét mở vị thế Buy Đồng

Chart H4: Test lại EMA(20) Bật lại

Chart H1 cũng chạm vùng hỗ trợ mạnh tại EMA(13,20,26) bật lại

Như vậy, điểm Buy được hỗ trợ bởi cả 03 khung thời gian là D1, H4, H1:

- Vùng giá mua: 662

- Vùng xem xét chốt lời: 670 - 680

- Vùng cut loss: Thủng MA(20) H4 - 658 - 659

[Cập nhật trước phiên Mỹ] Chỉ số USD Index tăng mạnh, đa số hàng hóa đều giảm
[Phân tích] Một số mô hình cần lưu ý phiên Á ngày 04/03/2021

X

Hỗ trợ Facebook