[Cập nhật phiên Âu 04/03] USD tăng mạnh, các hàng hóa đều giảm

Hiện tại chỉ số DXY đang tăng mạnh 0.3% và đa số các mặt hàng đang niêm yết trên MXV đều giảm.

[Phân tích] Một số mô hình cần lưu ý phiên Á ngày 03/03/2021
[Cập nhật] Xem xét mở vị thế Buy Đồng

Chart Đồng H4 về vùng oversold và tiệm cận EMA(20) D1. Khuyến nghị NĐT kiên nhẫn chờ đợi nhịp giảm kết thúc, tích lũy và xuất hiện những tín hiệu đảo chiều mới mở vị thế Long. Sau một giai đoạn tặng mạnh gần 20% trong tháng trước, Đồng cần thời gian ổn định để có thể tăng tiếp.

[Cập nhật trước phiên Mỹ] Chỉ số USD Index tăng mạnh, đa số hàng hóa đều giảm
[Cập nhật] Lúa mỳ xuất hiện điểm mua

X

Hỗ trợ Facebook