[Cập nhật trước phiên Mỹ] Chỉ số USD Index tăng mạnh, đa số hàng hóa đều giảm

Hiện tại $ đang tăng mạnh, đồng thời chứng khoán tương lai Mỹ cũng tăng trong khi thị trường chờ đợi thông tin về gói kích cầu 1.900 tỷ USD đang được Quốc hội Mỹ xem xét trong tuần này.

[Phân tích] Một số mô hình cần lưu ý phiên Á ngày 03/03/2021
[Cập nhật] Xem xét mở vị thế Buy Đồng

DXY:

Đồng giảm rất mạnh từ vùng trên 4.20 về ngưỡng hỗ trợ tại EMA(20) H4 là 4.14. 

Thị trường đang biến động mạnh, khó lường. Khuyến nghị NĐT nên kiên nhẫn chờ đợi những nền tảng tích lũy để vào lệnh, NĐT chấp nhận rủi ro cao có thể mở vị thế Buy Đồng vùng 3.13 - 3.15 và cắt lỗ khi thủng vùng 3.12

[Cập nhật] Lúa mỳ xuất hiện điểm mua
[Phân tích] Một số mô hình cần lưu ý phiên Á ngày 04/03/2021

X

Hỗ trợ Facebook