Hướng dẫn Nộp - Rút tiền

Sau khi mở tài khoản, khách hàng nộp - rút tiền theo hướng dẫn dưới đây

So sánh đầu tư chưng khoán với hàng hóa và forex
Cách xác định lãi lỗ trong đầu tư hàng hóa phái sinh

1. Nộp tiền ký quỹ

  • Khách hàng lựa chọn chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ của ISHARE  tại 01 trong 03 ngân hàng là TCB - VCB - BIDV với nội dung như sau: Người thụ hưởng - Công ty TNHH ISHARE VIỆT NAM

Số tài khoản ngân hàng

Ngân hàng

Chi nhánh

 Nội dung nộp tiền

190 118 1111 8888

Techcombank (TCB)

Đông Đô (Hà Nội)

 Nộp tiền vào tài khoản số 018Cxxxxxx của ABC tại ISHARE" (Trong đó   018Cxxxxxx là số tài khoản giao dịch của khách   hàng tại ISHARE, ABC là họ tên đầy đủ của   khách hàng )

101 335 9307

Vietcombank (VCB)

Thành Công (Hà Nội)

1291 00 00 276 446

BIDV

Hoàng Mai (Hà Nội)

  • Thời gian nộp tiền từ 8h sáng đến 22h tối của ngày làm việc.

2. Rút tiền ký quỹ

  • Khách hàng đăng nhập vào hệ thống của ISHARE tại https://dautu247.net/tai-khoan/. Sau đó lập lệnh Rút tiền trên website.
  • ISHARE lập lệnh rút tiền ra khỏi tài khoản của khách hàng trên hệ thống của Sở.
  • Trung tâm thanh toán bù trừ sẽ kiểm tra và phê duyệt hoặc từ chối lệnh trong vòng tối đa 10 phút kể từ khi nhận được lệnh rút tiền trên hệ thống.

Thời gian rút tiền trong giờ hành chính của ngày làm việc.

Hàng Hóa Phái Sinh Là Gì? Tổng Quan Thị Trường HHPS
Tìm hiểu về đầu tư hàng hóa phái sinh

X

Hỗ trợ Facebook