Ủy thác đầu tư

Ủy thác đầu tư là hình thức khách hàng giao tài khoản giao dịch của mình cho dautu247 toàn quyền mua/bán trong thời hạn nhất định thông qua Hợp đồng giám sát tài khoản.

  • Đầu tư trên chính tài khoản giao dịch của khách hàng nên khách hàng có thể giám sát tài sản của mình 24/07
  • dautu247 chỉ được quyền truy cập để mua/bán, không thể can thiệp việc rút tiền.
  • Thời hạn của Hợp đồng giám sát tài khoản kéo dài 01 - 03 - 06 tháng (01 chu kỳ đầu tư).

 

 

Đăng ký tư vấn dịch vụ Ủy thác đầu tư
Đăng ký tư vấn dịch vụ Ủy thác đầu tư

(*) là trường bắt buộcX

Hỗ trợ Facebook