Hợp tác đầu tư

Đây là hình thức mà tài khoản đầu tư được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý bởi dautu247.

 
 • Các nhà đầu tư sẽ góp vốn vào một tài khoản hợp tác kinh doanh (HTKD).
 • dautu247 quản lý tài khoản HTKD và có toàn quyền thực hiện đầu tư trên thị trường.
 • Giá trị của tài khoản HTKD sẽ tăng hoặc giảm theo hiệu quả đầu tư.
 • Mỗi chu kỳ đầu tư kéo dài 01 - 03 - 06 tháng.
 • Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 10% - 30%/tháng.

Đặc tính

 • Số vốn đầu tư sẽ được chia thành các phần bằng nhau gọi là đơn vị đầu tư (đvđt), giá một đvđt thời điểm ban đầu là 100.000 VNĐ.
 • Sự biến động NAV của tài khoản HTKD sẽ làm biến đổi giá trị của đvđt tương ứng, nhà đầu tư rút/góp vốn tại từng thời điểm sẽ dựa trên giá của đvđt tại thời điểm đó (NAV được chốt theo sao kê hàng ngày của Sở giao dịch hàng hóa VN).
 • Ngân hàng giám sát là Vietcombank.
 • Giá trị tối thiểu một hợp đồng là 10 đvđt (10 triệu đồng).

Vì sao nên chọn dịch vụ Hợp tác đầu tư?

 • Tiết kiệm: Giảm thiểu chi phí đầu tư và tận dụng lợi thế vốn nhờ quy mô.
 • Phù hợp: Chỉ với mức vốn đầu tư tối thiểu thấp (chỉ từ 10 triệu đồng trở lên), khách hàng đã có thể tham gia dịch vụ Hợp tác đầu tư.
 • Minh bạch: Hiệu quả đầu tư của dautu247 sẽ được công bố hàng ngày thông qua Sao kê gửi tới từng khách hàng. Hàng tháng dautu247 sẽ gửi báo cáo định kỳ tới các nhà đầu tư có xác nhận của Sở giao dịch hàng hóa VN.

Đăng ký tư vấn dịch vụ Hợp tác đầu tư
Đăng ký tư vấn dịch vụ Hợp tác đầu tư

(*) là trường bắt buộcX

Hỗ trợ Facebook